ثبت نام دورآموز

تصویر کپجا دورآموز
  • ثبت نام در دورآموز رایگان می باشد
  • اگر استاد می باشید و از طرف موسسه آموزشی و یا مدرسه ای معرفی شده اید ، کد موسسه را قبلا دریافت کرده و وارد نمایید
  • بازیابی رمز عبور توسط ایمیل و شماره تماس انجام می شود
  • رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید