Loading...

جستجو در دورآموز

865 برگشت

صفحه معرفی ناصر طاهری

ناصر  طاهری

کارشناس ارشد مهندسی از دانشگاه مدرس تهران ، استخدام آموزش و پرورش قزوین ، مدرس ریاضیات و فیزیک و ساکن قزوین

درخواست دوره

چنانچه قصد برگزاری دوره با استاد مورد نظر را دارید درخواست خود را برای ایشان ارسال نمایید

ارسال درخواست دوره
سوالات متداول دورآموز
}