پشتیبانی مدرسه آنلاین دورآموز
Loading...

جستجو در دورآموز

برکشت به انجمن
رامین اسلامی
رامین اسلامی
Vb6-Gweb
برنامه نویسی
شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۷:۱۸

محاسبه مساحت و محیط مستطیل

برنامه ای بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را دریافت و مساحت و محیط آن را محاسبه نمایدپاسخ ها

seyed mohammad amin hosseini
seyed mohammad amin hosseini
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۳۹:۴۶
پاسخ صحیح انتخاب شده در دورآموز

ابتدا 3 تكسباكس+1كليد+2چك باكس درست مي كنيم

Private Sub Command1_Click()
If Check1.Value = vbChecked Then
  Text3.Text = Val(Text1.Text) * Val(Text2.Text)
End If
If Check2.Value = vbChecked Then
  Text3.Text = (Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text)) * 2
End If
End Sub

 


ایلیا صادقی
ایلیا صادقی
دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۵:۲۴

Private Sub Command_Click()
MsgBox Str(TxtArz) * 2 + Str(TxtTool) * 2
End Sub

 


arian mokhtari
arian mokhtari
شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۳:۱۸

private sub btn2-click

mohit : msgbox val ((text1.text) + val (txt2.text)) * val ("2")

masahat : msgbox val (text1.text) * val (txt2.text)

 programmer : Arian - Elina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آرمان اسلامی
آرمان اسلامی
برنامه نویس و علاقه مند به زبان های HTML 5 و css و Payton و Bootstrap و#C و asp.net cor هستم. دانش آموز پایه یازدهم هستم.
شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۹:۰۷

Option Explicit

Private Sub BTNM_Click()
MsgBox Val(TXT1.Text) * Val(TXT2.Text)
End Sub

Private Sub BTNMOHIT_Click()
MsgBox Val(TXT1.Text) + Val(TXT2.Text) * 2
End Sub

 

 


جهت درج پاسخ ابتدا باید وارد شوید

برکشت به انجمن
سوالات متداول دورآموز