پشتیبانی مدرسه آنلاین دورآموز
Loading...

جستجو در دورآموز

برکشت به انجمن
رامین اسلامی
رامین اسلامی
آموزش ویژوال بیسیک
برنامه نویسی
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۷:۵۳

بدست آوردن تعداد اعداد بخش پذیر بر 3

2 عدد از کاربر دریافت تعداد اعداد بخش پذیر بر 3 را بدست آوریدپاسخ ها

شایان مظلومی
شایان مظلومی
دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۴:۱۴
پاسخ صحیح انتخاب شده در دورآموز

دریافت سورس فایل

2 textbox و 1 دکمه در صفحه قرار داده و در رویداد کلیک دکمه کد زیر را وارد می کنیم:

Private Sub Command1_Click()
Dim a, b, c As Double
a = Val(Text1.Text)
b = Val(Text2.Text)
If a > b Then
Dim temp As Double
temp = a
a = b
b = temp
End If
c = 0
For i = a To b
If i Mod 3 = 0 Then
c = c + 1
End If
Next
MsgBox c
End Sub

 

 


امير رضا افضل حق بين
امير رضا افضل حق بين
دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۶:۵۸

http://s9.picofile.com/file/8366025334/Project1.vbp.html دریافت سورس 

                                                               دوتکس باکس و یک دکمه قرار می دهیم و در رویداد کلیک دکمه کد زیر را وا رد میکنیم:

Private Sub Command1_Click()
Dim x, y, z As Long
x = Val(Text1.Text)
y = Val(Text2.Text)
If x > y Then
For z = y To x
y = y + 1
If y Mod 3 = 0 Then
Dim t As Long
t = t + 1
End If
Next
Else
For z = x To y
x = x + 1
If x Mod 3 = 0 Then
t = t + 1
End If
Next
End If
MsgBox t
End Sub

 


رامین اسلامی
رامین اسلامی
مدیر وب سایت دورآموز ،مدیر پروژه تیم برنامه نویسی جی وب ، برنامه نویس و مدرس زبان های برنامه نویسی و گرافیک
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴:۵۰

zxcZX


ماهان مقدس
ماهان مقدس
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۶:۳۹

دو text box  و یک دکمه قرار میدهیم  ودر رویداد کلیک دکمه کد زیر را وارد می کنیم

Private Sub Command_Click()
Dim a, b, c As Integer
a = Val(Text1.Text)
b = Val(Text2.Text)
If a > b Then
Dim t As Integer
  t = a
  a = b
  b = t
  For c = b To a Step -1
 MsgBox c Mod 3 = 0
Next
ElseIf b > a Then
For c = a To b
 MsgBox c Mod 3 = 0
Next
End If
End Sub

 


ماهان مقدس
ماهان مقدس
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۲:۴۶

دو text box  و یک دکمه قرار میدهیم  ودر رویداد کلیک دکمه کد زیر را وارد می کنیم

Private Sub Command1_Click()
Dim a, b, c, m As Integer
m = 0
a = Val(Text1.Text)
b = Val(Text2.Text)
If a < b Then
For c = a To b
If a Mod 3 = 0 Then
m = m + 1
End If
a = a + 1
Next
Else
For c = b To a
If b Mod 3 = 0 Then
m = m + 1
End If
b = b + 1
Next
End If
Print m
End Sub

 


ماهان مقدس
ماهان مقدس
یکشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۴:۱۲

seyed mohammad amin hosseini
seyed mohammad amin hosseini
دوشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۵:۵۳

:ابتدا 2 تكس باكس +1 كليد ايجاذ ميكنيم سپس كد زير را وارد مي كنيم

Private Sub Command1_Click()
Dim a, b As Double
a = Val(Text1.Text)
b = Val(Text2.Text)
Dim x As Integer

If b < a Then
  Dim z As Long
  z = a
  a = b
  b = z

End If
For c = a To b
   x = b / 3 - a / 3
Next
Print x
End Sub
 


 


جهت درج پاسخ ابتدا باید وارد شوید

برکشت به انجمن
سوالات متداول دورآموز