پشتیبانی مدرسه آنلاین دورآموز
Loading...

جستجو در دورآموز

برکشت به انجمن
رامین اسلامی
رامین اسلامی
آموزش ویژوال بیسیک
برنامه نویسی
یکشنبه، ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۹:۱۵

محاسبه اعداد اعشاری و پنجره پیام در ویژوال بیسیک

برنامه ای بنوبیسید که یک عدد دریافت کرده شرایط زیر را بررسی کنید

  • اگر عدد بین 0 تا 0.12 بود پیام خیلی ضعیف
  • اگر بین 0.12 تا 0.35 بود پیام ضعیف
  • اگر بین 0.35 تا 0.5 بود پیام متوسط
  • اگر بین 0.5 تا 0.75 بود پیام خوب
  • اگر بین 0.75 تا 1 بود پیام عالی


پاسخ ها

ماهان مقدس
ماهان مقدس
دوشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۷:۳۳
پاسخ صحیح انتخاب شده در دورآموز

Private Sub Command_Click()
Dim a As Double
a = Val(Text1.Text)
If a >= 0 And a < 0.12 Then
    MsgBox "very weak"
ElseIf a >= 0.12 And a < 0.35 Then
    MsgBox "weak"
ElseIf a >= 0.35 And a < 0.5 Then
    MsgBox "medium"
ElseIf a >= 0.5 And a < 0.75 Then
    MsgBox "good"
ElseIf a >= 0.75 And a < 1 Then
    MsgBox "perfect"
Else
    MsgBox "please enter a number between 0-1"
End If
End Sub

 


جهت درج پاسخ ابتدا باید وارد شوید

برکشت به انجمن
سوالات متداول دورآموز