جستجو در دورآموز

برکشت به انجمن
کورش آصفی
کورش آصفی
آموزش برنامه نویسی سی شارپ
برنامه نویسی
پنج شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۱:۴۵

تمرین جمع تفریق تقسیم ضرب و توان

  label1.Text = (Convert.ToDouble(textBox1.Text) + Convert.ToDouble(textBox2.Text)).ToString();
      label2.Text = (Convert.ToDouble(textBox1.Text) - Convert.ToDouble(textBox2.Text)).ToString();
      label3.Text = (Convert.ToDouble(textBox1.Text) / Convert.ToDouble(textBox2.Text)).ToString();
      label4.Text = (Convert.ToDouble(textBox1.Text) * Convert.ToDouble(textBox2.Text)).ToString();
      label5.Text = Math.Pow(Convert.ToDouble(textBox1.Text) , Convert.ToDouble(textBox2.Text)).ToString();

تمرین انجام شد 
ولی در استفاده از Math.Pow بهم جواب درست رو نمیده 
 پاسخ ها

جهت درج پاسخ ابتدا باید وارد شوید و یا ثبت نام نمایید

برکشت به انجمن
سوالات متداول دورآموز