امیر عطا توکلی

تغییر شمارنده در blazor

پنج شنبه، 27 مهر 1402

83

در Blazor d یک page ایجاد کرده و یک دکمه بر روی صفحه قرار داده با کلیک بر روی آن اگر دکمه Alt نگه داشته شده باشد به مقدار یک شمارنده یک واحد اضافه کنید و اگر دکمه Shift را نگه داریم یک واحد از شمارنده کم کنیم

Click + Alt ---> افزودن

Click + Shift -> کم کردن


نویسنده : امیر عطا توکلی

page "/mc"
<h3>number is : @Number</h3>
<button class="btn btn-success" @onclick="AddCounter">Counter</button>

@code {
    public int Number { get; set; } = 0;
    void AddCounter(MouseEventArgs args)
    {
        if (args.AltKey)
        {
            Number++;
        }
        if (args.ShiftKey)
        {
            Number--;
        }
    }
}
 


نویسنده : رامین اسلامی

کد های برنامه نویسی توسط دکمه افزودن کد انجام پذیرد


نویسنده : امیر عطا توکلی
page "/mc"
<h3>number is : @Number</h3>
<button class="btn btn-success" @onclick="AddCounter">Counter</button>

@code {
  public int Number { get; set; } = 0;
  void AddCounter(MouseEventArgs args)
  {
    if (args.AltKey)
    {
      Number++;
    }
    if (args.ShiftKey)
    {
      Number--;
    }
  }
}

 


نویسنده : رامین اسلامی

آفرین

امیر عطا توکلی-مدرسه آنلاین دورآموز

امیر عطا توکلی

امیر عطا توکلی با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو