امیر عطا توکلی

نمایش موقعیت نقطه کلیک ani بر روی دکمه در blazor

پنج شنبه، 27 مهر 1402

52

یک دکمه بر روی صفحه در blazor قرار داده با کلیلک بر روی آن مختصات x و y کلیلک شده بر روی دکمه را نمایش دهید


نویسنده : امیر عطا توکلی
@page "/mc2"
<h3>position in is : @message</h3>
<button class="btn btn-success" @onclick="AddCounter">Counter</button>

@code {
  public string message { get; set; }
  void AddCounter(MouseEventArgs args)
  {
    message = $"x:{args.OffsetX}y:{args.OffsetY}";

  }
}
}

 


نویسنده : رامین اسلامی

آفرین

امیر عطا توکلی-مدرسه آنلاین دورآموز

امیر عطا توکلی

امیر عطا توکلی با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو