پدرام پورشریف

نمونه دو سراحی ساده برای هدر فوتر و دیو در سی اس اس

چهارشنبه، 17 آبان 1402

35

میخواهیم دو صفحه در html را با css حاشیه بندی کنیم.نمونه کار اولکد برای استایل مورد نظر

header{
  height: 100px;
  width: auto;
  margin: 0% 10% 0% 10% ;
  background-color: aqua;
}
div{
  height: 800px;
  width: 80%;
  margin: 0% 10% 0% 10%;
  background-color: burlywood;
}
footer{
  height: 100px;
  width: 80%;
  margin: 0% 10% 0% 10% ;
  background-color: red;
}

نمونه شماره دوم

نمونه کار اولکد برای نمونه بالا در css

#hello{
  height: 50px;
  width: auto;
  margin: 0% 10%;
  background-color: aquamarine;
}
header{
  height: 100px;
  width: auto;
  margin: 0% 0% 0% 0% ;
  background-color: aqua;
}
div{
  height: 800px;
  width: 80%;
  margin: 0% 10% 0% 10%;
  background-color: burlywood;
}
footer{
  height: 100px;
  width: auto;
  margin: 0% 0% 0% 0% ;
  background-color: red;
}

 

پدرام پورشریف-مدرسه آنلاین دورآموز

پدرام پورشریف

پدرام پورشریف با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو