پدرام پورشریف

طراحی هدر یک section از ساید بار

یکشنبه، 28 آبان 1402

41

 

طراحی قالب سایدبار


نویسنده : پدرام پورشریف

سلام برای طراحی هدر میتونیم از دستور hover برای پایین اومدن منو و از بردر ها برای طراحی مثلث استفاده کنیم.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="headline.css">
</head>
<body>
  <header>
    <div id="ribon">

       <h1>breaking news</h1>
       <a class="btn">

       </a>
       <div class="list">
        <a class="index">crime</a><br><br>
        <a class="index">economy</a><br><br>
        <a class="index">politics</a><br><br>
        <a class="index">life-style</a>
       </div>

    </div>

  </header>
</body>
</html>
header div#ribon{
  height: 100px;
  width: 100%;
  position: absolute;
  top: 100px;
  background-color: #f95959;
  color: #233142;
  padding-left: 80px;

}

.btn{
  position:absolute ;
  top: 100px;
  left: 100px;
  background-color: transparent;
  display: inline-block;
  border-width: 3em ;
  border-style: solid;
  border-bottom-color: transparent;
  border-right-color: transparent;
  border-left-color: transparent;
  border-top-color: #f95959;
}
.list{
  display: none;
  width: 200px;
  height: 500px;
  position: absolute;
  left:55px ;
  top: 70px;
  background-color: #455d7a;
  z-index: -1;
  border-radius: 10%;
}
.index{
 color: #e3e3e3;
 display: inline-block;
 position: absolute;
 z-index: 1;
 position: relative;
 top: 80px;
 left: 20px;
 
}
.btn:hover + .list{
  display: block;
}

 


نویسنده : رامین اسلامی

کد فوق مورد قبول نیست . از شبه کلاس های after یا before برای این تمرین استفاده شود


نویسنده : پدرام پورشریف

با سلام

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    .item{
      width: 200px;
      height: 300px;
      margin: 100px auto;
      border: 1px solid black;
    }
    .item h3{
      padding: 5px 10px;
      background-color: red;
      color:white ;
      position: relative;
    }
    .item h3:after{
      content: "";
      font-size: 0px;
      border-style: solid;
      border-color: red transparent transparent transparent;
      border-width: 10px ;
      position: absolute;
      top: 100%;
      right: 80%;
    
    }
  </style>
</head>
<body>
<div class="item">
  <h3 >News</h3>
<ul>
  <li>crime</li>
  <li>politics</li>
  <li>economic</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

 


نویسنده : رامین اسلامی

حالا دسته . عالی

پدرام پورشریف-مدرسه آنلاین دورآموز

پدرام پورشریف

پدرام پورشریف با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو