محمدرضا جعفر پور

دریافت تصاویر تصادفی با ajax در asp.net core mvc

شنبه، 30 دی 1402

70

با هر بار کلیک بر روی یک دکمه به صورت تصادفی یک تصویر را درون صفحه نمایش دهید.

3 تصویر از قبل آماده کرده و هر بار یکی از آنها را به صورت تصادفی نمایش دهید


نویسنده : محمدرضا جعفر پور
<a asp-action="RandomImg">Random Image</a>
@foreach (var item in Directory.GetFiles(@$"{Directory.GetCurrentDirectory()}\wwwroot\images")) ;
<img id="imgp"></img>
<button type="button" class="btn btn-success" id="btnrandom">Get Random Image</button>

@section Scripts{
<script>
  $("#btnrandom").click(function () {
      var url = "@Url.Action("RandomImg");
    $.get(url, function (img) {
      $("imgp").html(img.r)
    });

  });

</script>

}

 


نویسنده : رامین اسلامی

کد فوق اشتباه می باشد . مجددا تلاش نمایید

محمدرضا جعفر پور-مدرسه آنلاین دورآموز

محمدرضا جعفر پور

محمدرضا جعفر پور با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو