محمدرضا جعفر پور

دریافت جمع دو عدد با ajax در asp.net core MVC

شنبه، 30 دی 1402

53

دو عدد از طریق ورودی دریافت و جمع آنها را با ajax درون صفحه نمایشد دهید

محمدرضا جعفر پور-مدرسه آنلاین دورآموز

محمدرضا جعفر پور

محمدرضا جعفر پور با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو