آرمان اسلامی

محاسبه هزینه حمل بار با سی شارپ

مرحل یک(دریافت مقدار توسط کاربر): 1.برای محاسبه هزینه حمل بار اول از کاربر نوع وسیله نقلیه را دریافت کنید......

محاسبه هزینه حمل بار با سی شارپ   - مدرسه آنلاین دورآموز

مرحل یک(دریافت مقدار توسط کاربر):

1.برای محاسبه هزینه حمل بار اول از کاربر نوع وسیله نقلیه را دریافت کنید.

Console.WriteLine($"1-Truck");
        Console.WriteLine($"2-Train");
        Console.WriteLine($"3-Ship");
        Console.WriteLine($"4-Airplane");
        Console.Write($"Please enter a number between 1 and 4 :");
        var Amount = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

2. از کاربر میزان بار kg ، مسافت km دریافت کنید.

Console.Write($"plases enter number kg : ");
        var kg = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write($"plases enter number masafet : ");
        var km = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

مرحل دو(محاسبه هزینه بار):

1.تعرفه های وسایل بر اساس جدول زیر تعریف می شود.

نوع وسیله مقدار تعرفه
هواپیما 200,000$
کشتی 70,000$
قطار 90,000$
کامیون 120,000$

                                                               {مقدارهزینه حمل بار==>var kg*var km*نوع وسیله} 

2.روش محاسبه هزینه حمل بار از طریق فرمول زیر به دست می آید. 

var kol = 0;
        switch (Amount)
        {
          case 1:
            kol += (kg * km * 120);
            break;
          case 2:
            kol += (kg * km * 90);
            break;
          case 3:
            kol += (kg * km * 70);
            break;
          case 4:
            kol += (kg * km * 200);
            break;
          default:
            Console.WriteLine($"Please enter the appropriate number :o");
            break;
        }
        Console.WriteLine($"Freight amount : {kol}");

مرحل سه( ممکن کاربر دوباره بخواهد هزینه حمل بار حساب کنید):

  1. برای اینکه کاربر متوجه شود یک منو می گذاریم. بعد محاسبه می کنیم.

Console.Write($"Please select a number to continue :");
        Console.WriteLine($"1-Recalculate the amount of the load");
        Console.WriteLine($"2-Exit");
        var ik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (ik == 1)
        {
          i++;
        }
        else if (ik == 2)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Please enter the appropriate number :o");
        }

  ***کل فرمول درون while  میگذاریم***

 long i = 1;
      while (i < 100000000000000000)
      {
        Console.WriteLine($"1-Truck");
        Console.WriteLine($"2-Train");
        Console.WriteLine($"3-Ship");
        Console.WriteLine($"4-Airplane");
        Console.Write($"Please enter a number between 1 and 4 :");
        var Amount = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write($"plases enter number kg : ");
        var kg = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write($"plases enter number masafet : ");
        var km = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        var kol = 0;
        switch (Amount)
        {
          case 1:
            kol += (kg * km * 120);
            break;
          case 2:
            kol += (kg * km * 90);
            break;
          case 3:
            kol += (kg * km * 70);
            break;
          case 4:
            kol += (kg * km * 200);
            break;
          default:
            Console.WriteLine($"Please enter the appropriate number :o");
            break;
        }
        Console.WriteLine($"Freight amount : {kol}");
        Console.Write($"Please select a number to continue :");
        Console.WriteLine($"1-Recalculate the amount of the load");
        Console.WriteLine($"2-Exit");
        var ik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (ik == 1)
        {
          i++;
        }
        else if (ik == 2)
        {
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine($"Please enter the appropriate number :o");
        }
      }

   

                                                                        موفق باشید.

 

 

 

 

 

 


آرمان اسلامی-مدرسه آنلاین دورآموز

آرمان اسلامی

برنامه نویس و علاقه مند به زبان های HTML 5 و css و Payton و Bootstrap و#C و تکنولوژی asp.net cor هستم.

آرمان اسلامی با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

این نوشته بر اساس تحقیقات و مطالب فراگرفته شده در در جلسات آموزشی تهیه شده است

پرسش و پاسخ
نوشته های دیگر این نویسنده

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو