آرمان اسلامی

انواع حلقه ها در سی شارپ

حلقه ها Loop در زبان های برنامه نویسی مواقعی وجود دارد که نیاز است قسمتی از کد ها به صورت تکراری تا زمانی مشخص اجرا شوند. در این مواقع میتوان از حلقه for در زبان سی شارپ استفاد کرد .....

انواع حلقه ها در سی شارپ - مدرسه آنلاین دورآموز

حلقه ها Loop

در زبان های برنامه نویسی مواقعی وجود دارد که نیاز است قسمتی از کد ها به صورت تکراری تا زمانی مشخص اجرا شوند. در این مواقع میتوان از حلقه for در زبان سی شارپ استفاد کرد .

حلقه for

کلمه رزرو شده for به یک حلقه در زبان برنامه نویسی سی شارپ اشاره دارد. حلقه ی for مجموعه‌ای از دستورات را تا زمانی که شرط مشخص شده در آن  صحیح ارزیابی میشود به صورت تکراری اجرا می‌کند.

در زیر قاعده نوشتاری حلقه for آمده است :

for (variable initialization; condition; steps)
{
  //execute this code block as long as condition is satisfied 
}

همانطور که در قاعده نوشتاری بالا آمده است حلقه for شامل سه قسمت است. مقدار اولیه (initialization)، عبارت شرطی (condition)، گام یا شمارنده (steps) که هر کدام از آن ها با علامت سمی کالن(;) از هم جدا شده اند. توضیحی از هر قسمت در زیر آمده است:

 • مقداردهی متغیر : در این قسمت یک متغیر اعلان و مقدار دهی می‌شود. این متغیر در قسمت‌های شرطی و شمارنده استفاده می شود.
 • شرط : قسمت شرطی در حلقه for شامل یک عبارت بولین است که یک مقدار صحیح و یا ناصحیح را برمیگرداند.
 • گام یا شمارنده : در این قسمت یک کاهنده و یا افزایش دهنده قرار می گیرد.

در زیر نمونه مثال ساده ای از حلقه for آورده شده است :

using System;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		for (int i = 0; i < 10; i++)
		{
			Console.WriteLine("Value of i: {0}", i);
		}
	}
}

شکل زیر اجرای گام به گام مثال بالا را نشان می دهد :

حلقه  while

در زبان برنامه نویسی سی شارپ از حلقه ی while برای اجرای مجموعه ای از دستورات به صورت تکراری استفاده میشود.

قاعده ی نوشتاری حلقه while به شکلی است که در زیر آمده است :

While(boolean expression)
{
  //execute code as long as condition returns true
  
}

همانطور که در قاعده نوشتاری بالا مشاهده می‌کنید حلقه while شامل یک عبارت شرطی بولین است که مقداری صحیح و یا ناصحیح را برمیگرداند. حلقه while مادامی که عبارت شرطی آن مقداری صحیح را ارزیابی می کند بلاک های کد موجود در بدنه ی خود را به صورت تکراری اجرا می‌کند. در این حلقه ، مقدار دهی اولیه متغیر باید قبل از حلقه انجام گرفته و عمل کاهش و یا افزایش در بدنه حلقه انجام گیرد.حلقه ی while یک حلقه بی نهابت است و تنها فرق این حلقه با حلقه for است. 

در زیر نمونه مثال ساده ای از حلقه ی while آورده شده است :

using System;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		int i = 0;

		while (i < 10)
		{
			Console.WriteLine("Value of i: {0}", i);
		
			i++;
		}
	}
}

در نمونه مثال بالا حلقه while شامل عبارت شرطی i < ۱۰ است. در داخل بدنه ی حلقه while مقدار متغیر i در هر بار اجرای  حلقه ی یکی افزوده می‌شود (با استفاده از دستور ++i ). بنابراین حلقه ی فوق تا زمانی که مقدار متغیر i  به عدد ۱۰ برسد اجرا می‌شود.

نکته : (استفاده از کلمه ی رزرو شده ی break می توان از کلمه رزرو شده ی break برای خروج از حلقه while استفاده کرد) 

حلقه  foreach

در زبان های برنامه نویسی یک حلقه تکرار، به نام  حلقه foreach وجود دارد که می توان با آن روی مجموعه ها یا آرایه ها پیمایش کرد.

foreach یکی از پرکاربردترین حلقه های تکرار در سی شارپ هست که می توان آن را یک ویژگی کلیدی در زبان سی شارپ به حساب آورد. شما با استفاده از حلقه foreach می توانید روی آرایه ها یا مجموعه ها پیمایش انجام دهید.

ساختار دستور foreach به شکل زیر است:

 foreach (var item in collection)
      {
             دستور مورد نظر
      }
 • var : در قسمت var بجای آن باید نوع type مورد نظر خود را قرار دهید بفرض اینکه int یا float باشه  یا می توان از همان var استفاده کرد.
 • item: به جای این کلمه باید یک اسم بدلخواه وارد کنید می توانید بگذارید همان item بماند.
 • in: این کلمه ثابت است و نشان می دهد که باید روی چه مجموعه یا آرایه ای پیمایش انجام شود.
 • collection: به جای این کلمه باید نام مجموعه یا آرایه ای که می خواهید در آن پیمایش انجام شود را قرار دهید.
int[] number = new int[5] { 1, 2, 44, 22, 99 };
      foreach (var item in number)
      {
        Console.Write($" {item} ");
      }

کاربرد foreach در پیمایش آرایه ها

آرایه ها از مواردی پرکاربرد در امر برنامه نویسی هستند و دسترسی به تمامی عناصر آن با حلقه ها امکان پذیر است و حلقه foreach در این میان کاربرد بیشتری دارد.

با حلقه for می توان روی آرایه ها پیمایش کرد اما اصول کار آن است تا از foreach استفاده کنید.

حال برای پیمایش آرایه  foreach بهتره یا for

همانطور که می بینید با هردو حلقه توانستیم عناصر آرایه را پیمایش کنیم اما در میان حلقه های foreach و for  چه تفاوتهایی وجود دارند؟

  1. در دستور for  مانیاز داریم که هربار اندیس آرایه را صدا بزنیم اما در دستور foreach لازم نیست. از همه مهمتر اینکه برای پیمایش آرایه های دو بعدی و چند بعدی حلقه for کاربرد ندارد و از حلقه foreach استفاده می کنند.
  2. در حلقه foreach دیگر نیازی نیست که ما اندیس شمارنده تعریف کنیم و بگوییم از 0 شروع کن و یکی به اندیس آرایه اضافه کن تا اینکه به انتهای آرایه برسی. همچنین قابلیت این را دارد که در آرایه های چند بعدی و دو بعدی پیمایش کند.

 

موفق باشید.

 

 

 

 


آرمان اسلامی-مدرسه آنلاین دورآموز

آرمان اسلامی

برنامه نویس و علاقه مند به زبان های HTML 5 و css و Payton و Bootstrap و#C و تکنولوژی asp.net cor هستم.

آرمان اسلامی با افتخار از هنرجویان مدرسه آنلاین دورآموز می باشد.

این نوشته بر اساس تحقیقات و مطالب فراگرفته شده در در جلسات آموزشی تهیه شده است

پرسش و پاسخ
نوشته های دیگر این نویسنده

عضوی از دورآموز شو

درخواست مشاوره رایگان می باشد . فقط کافیست شماره همراه خود را ثبت نمایید تا با شما تماس بگیریم

و یا می توانید هم اکنون با شماره 09155143391تماس حاصل نمایید

دورآموزی
شو